מספרם של ילדים המגלים קשיים לימודיים הולך וגדל.

תוך כדי עבודה הילדים רוכשים כלים ומיומנויות למידה שונות התורמים לשיפור ההישגים הלימודיים בתחומים:

קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, מתמטיקה, התארגנות בלמידה, הצלחה במבחנים, שיעורי בית וליווי בעבודות.