הצורך להיות חלק מהקבוצה, להשתייך, להיות "מקובל", משותף לכולנו מעצם היותנו יצורים חברתיים.

יש כאלה שהרצון הזה נתקל בקשיים מסיבות שונות – ביטחון עצמי נמוך ו/או פחד מדחייה, חסר בהתפתחות החברתית התקינה, רגישות חושית ועוד.


הטיפול נעשה תוך עבודה על וויסות תחושתי, עבודה רגשית, פסיכודרמה ועוד.